3 ANYS

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

  

HIVERN 

PROFESSORAT

Tutora Miriam Garcías miriamgarcias@escolapiespalma.org
Projectes Pilar Ramos pilarramos@escolapiespalma.org
Escacs Aina Mir ainamir@escolapiespalma.org
Contacontes Sara Vaillo saravaillo@escolapiespalma.org
PT Francisca Ballester franciscaballester@escolapiespalma.org
AL Marga Tous margatous@escolapiespalma.org