Segon cicle

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

 HIVERN

                            PROFESSORAT

Tutora Segon cicle A: Francisca Ballester

Francisca Ballester Religió, Català, Suport de llengües, Socials, Plàstica, Tutoria
María Suport de llengües
Toñy Soler EMAT, Anglès
Miquel Obrador Projectes, Música
Toni Fernández Educació física, Castellà

Tutor Segon ciclo B: Toni Fernández

Toni Fernández Castellà, Plàstica, Educació física, Tutoria, Suport de llengües
María Suport de llengües
Toñy Soler EMAT, Anglès, Religió
Miquel Obrador Projectes, Música
Francisca Ballester Català

Tutor Segundo ciclo C: Miquel Obrador

Miquel Obrador Plàstica, Tutoria, Suport de llengües, Música, Projectes
María Suport de llengües
Toñy Soler EMAT, Anglès, Religió
Toni Fernández Educació física, Castellà
Francisca Ballester Català, Religió

      

 

 

LLIBRES DE TEXT

 

MATERIAL

2 BOLÍGRAFS BLAUS BORRABLES
2 BOLÍGRAFS VERMELLS BORRABLES
2 LLAPIS
1 GOMA
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 BARRA DE COLA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 REGLA DE 30cm