4 EI

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

                                      

                        ESTIU                                                              HIVERN

Professorat

 

                                        Tutora: Mª José Vellibre

 

 

 

Llibres de text

Material