Grup A

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

                                      

  HIVERN

Professorat

 

                                        Tutora: Aina Mir

 

 

 

Llibres de text

Material