5 EI

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

                                   

                      ESTIU                                                                 HIVERN

  

Professorat

 

                                        Tutora: Pilar Ramos

 

 

 

Llibres de text

Material