6 EI

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

                                 

                      ESTIU                                                                 HIVERN

Professorat

 

                                       Tutor: Melchor Pérez

 

 

 

Llibres de text

Material