6 EP

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

                                   ESTIU                                                                              HIVERN

                                  PROFESSORAT

                                Tutor: Lluís Bernat

 

 

LLIBRES DE TEXT

 

MATERIAL

2 BOLÍGRAFS BLAUS, 1 BOLÍGRAF VERMELL I 1 BOLÍGRAF NEGRE
1 LLAPIS
1 GOMA
TIPPEX
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 COLA DE BARRA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 SEMICERCLE
1 REGLA DE 10 O 15cm