4 ANYS

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU                                   

  

HIVERN

PROFESSORAT

Cotutores

Coloma Bonet y 

Miriam Bermúdez

colomabonet@escolapiespalma.org 

miriambermudez@escolapiespalma.org

Anglès Miriam Garcías miriamgarcias@escolapiespalma.org
Escacs Aina Mir ainamir@escolapiespalma.org
Contacontes Sara Vaillo saravaillo@escolapiespalma.org
AL Marga Tous margatous@escolapiespalma.org