Grup B

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

                                   

Grup B

  

Professorat

 

                                        Tutora: Miriam Garcías

 

 

 

Llibres de text

Material