Grup C

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

                                 

Grup C

Professorat

 

                                       Tutora: Pilar Ramos

 

 

 

Llibres de text

Material