Palma, 2 de setembre de 2021 

Benvolgudes famílies, 

En aquests moments, L’APA del col.legi no està funcionant degut a la mancança de  membres a la seva Junta Directiva, una vegada l’anterior Presidenta deixas el seu càrrec  en finalitzar el seu fill els seus estudis al nostre centre.  

Des de la Direcció del Col.legi volem fer-vos arribar que, aquells de vosaltres que volgueu  tornar a posar l’Associació de Pares en marxa, compteu amb el nostre suport en tot allò  que hagueu de menester per tornar a reactivar-la. 

Aprofit per enviar-vos una cordial salutació, 

Mª de Gracia Sangil Mesa