A continuació compartim les modificacions que hem hagut de fer a l’escenari B:

Modificacions escenari B