Llistes provisionals publicables del procés d’admissió 21-22 amb la puntuació.

Infantil

Primària

Secundària