Per motius d’organizació familiar els horaris de les reunions de pares han sofert modificacions.
17:30-18:15 ESO 1-2
18:15-19:00 ESO 3-4