Estimades famílies, 
Des de la Conselleria ens ha arribat una nova convocatòria per demanar beques del menjador. Les poden sol·licitar totes aquelles famílies que compleixin alguns dels requisits de l’apartat 3 del document. Tenen des de dia 23 de febrer fins el 5 de març per entregar a secretaria esl justificants dels requisits abans esmentats. 
Moltes gràcies per la seva atenció, 
ED