Benvolgudes famílies, tot seguit uns adjuntem les circulars informatives sobre el Final de curs, el Festival i l’entrega de notes.

0

Entrega de notes/ Entrega de notas
Instruccions Conselleria d’Educació / Instrucciones Consejería de Educación
Facilitem Ordinadors /Facilitamos ordenadores

admin