Apreciades famílies,

A continuació trobareu l’enllaç als llibres de text i de lectura corresponents a ESO per al proper curs.

Moltes gràcies.

LLIBRES ESO

0

Entrega de notes/ Entrega de notas
Instruccions Conselleria d’Educació / Instrucciones Consejería de Educación
Facilitem Ordinadors /Facilitamos ordenadores

admin