Tots els alumnes que s’han apuntat a les següents activitats podran començar les classes el primer dia de mes que els correspongui./ Todos los alumnos que se han apuntado a las siguientes actividades podrán empezar las clases el primer día de mes que les corresponda.

ACT/DIA
ACT/DÍA
DILLUNS
LUNES
DIMARTS
MARTES
DIMECRES
MIÉRCOLES
DIJOUS
JUEVES
BÀSQUET
BÁSQUET
17.05-18.05   17.05-18.05  
ART/ARTE 17.05-18.05 17.05-18.05    
JUDO   17.05-18.05   17.05-18.05
TALENT     13.45-14.45  

ROBÒTICA: si hi ha grup, s’iniciaran les classes la setmana del 15 d’octubre, els dimarts de 13.45-14.45h./ ROBÓTICA: si hay grupo, se iniciarán las clases la semana del  15 de octubre,  los martes de 13.45-14.45h.

0

Documentació reunió de pares segon cicle.
Dimarts 15 d’octubre comença Robòtica! / ¡Martes 15 de octubre empieza Robótica!
DOCUMENTACIÓ REUNIÓ DE PARES PRIMÀRIA (1r cicle)

admin