Tots els alumnes que estiguin apuntats a l’extraescolar de robòtica podran començar les classes el dimarts 15 d’octubre. L’horari és de 13.45-14.45h.

Todos los alumnos que se han apuntado a la extraescolar de robótica podrán empezar las clases el martes 15 de octubre. El horario es de 13.45-14.45h.

0

Documentació reunió de pares segon cicle.
DOCUMENTACIÓ REUNIÓ DE PARES PRIMÀRIA (1r cicle)
DOCUMENTACIÓ REUNIÓ PARES INFANTIL (CASTELLÀ-CATALÀ)

admin