Recordar que dia 27 i 28 de febrer no hi ha escola. Dia 28, festa escolar unificada i dia 27 dia lliure elecció del centre.

Recordar que día 27 y 28 de febrero no hay clase. Día 28, fiesta escolar unificada y día 27 día de libre elección del centro.

0

Entrega de notes/ Entrega de notas
Instruccions Conselleria d’Educació / Instrucciones Consejería de Educación
Facilitem Ordinadors /Facilitamos ordenadores

admin