QUÈ OFERIM?

Som un Centre Concertat amb els nivells de:

EDUCACIÓ INFANTIL                    

EDUCACIÓ PRIMÀRIA     

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 

Educació cristiana.

Menjador escolar.

Guarderia de 8h a 9h del matí.

Anglès a partir dels 3 anys.

Psicomotricitat vivenciada

EntusiasMAT (PRIMÀRIA)

ONMAT (SECUNDÀRIA)

Escacs a cuart i cinquè d’Infantil

Rutines i Destreses

Projectes interdisciplinars

Treball cooperatiu

Departament d’Orientació des d’Educació Infantil.

Integració d’alumnes amb necessitats educatives especials.

Activitats extraescolars

Laboratori de ciències.

Taller de tecnologia.

Aula de música.

Aula d’Informàtica

Gimnàs i vestuaris.