Seguim una PEDAGOGIA:

  • FLEXIBLE

  • CREATIVA

  • INNOVADORA: RUTINES, DESTRESES, TREBALL COOPERATIU.

  • ACTUALITZADA: ENTUSIASMAT, ESCACS A INFANTIL.

  • OBERTA

  • ENCARNADA A L’ENTORN.

  • PROJECTES

La nostra escola es caracteritza per oferir una sòlida formació en el marc d’una ESCOLA POPULAR, fonamentada en la tradició pedagògica de Sant Josep de Calassanç i Sta. Paula Montal.

Els valors més significactius de l’educador escolapi són:

 • La senzillesa

 • La paciència

 • La recerca de la veritat

 • La capacitat en treballar en equip

 • La coherència