Admissions

Aquí pots consultar tota la informació durant les diferents etapes de admissió de l’alumnat:

1. Solicitud de informació.

via Web, email o telefònica

Totes les famílies interessades en l’ escola poden demanar cita a través del formulari o cridant al 971 730 314 de dilluns a divendres de 9:00 a 17:00 h.

2. Visita a l’escola

 

La possibilitat d’assistir a un recorregut pedagògic per les diferents etapes de l’escola és una oportunitat única per tenir una experiència sobre l’ambient i les activitats  que es fan a la dinàmica escolar.

Durant una visita guiada coneixereu el nostre projecte educatiu, tant a nivell acadèmic (currículum, idiomes, titulacions, etc.) como a nivell de visió, missió  i valors.

Les visites guiades poden ser grupals o individuals.

3. Enviar documentació

 

Enviar la documentació cumplimentada i escanejada al Responsable d’ Admissions.

4. Nova Entrevista

Concertar una nova entrevista per formalitzar la matrícula.

Les visites guiades poden ser grupals o individuals.

ALUMNES INTERNACIONALS

El Responsable d’Admissions oferirà guia i suport als alumnes internacionals perquè s’integrin a la vida escolar. Tot alumne/a estarà tutoritzat/da per un professor/a durant la seva trajectòria a Escolàpies Palma.

Documentació necessaria

Si vol inscriure al seu fill/a, haurà de presentar els següents documents:

  • Fulla de matrícula
  • Dues fotografies tipus passaport de l’alumne
  • Fotocopia del DNI de l’alumne (obligatori des dels 14 anys d’edat)
  • Fotocopia del DNI del pare i de la mare.
  • Copia de la targeta de vacunació
  • Fotocopia del carnet de sanitat
  • Dades bancàries per la domiciliació bancària
  • Fotocopia del darrer informe o butlletí de notes de l’escola anterior, si correspon.

Dates de preinscripció

del curs 2023-2024

Segon cicle d’Educació Infantil (P3, P4 i P5), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Període de preinscripció oficial: encara no s’ha publicat el calendari per part de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

Per qualsevol consulta sobre el procés d’admissions poden escriure un correo a info@escolapiespalma.org o cridar al T. 971 730 314