Les nostres

Instal·lacions

Les nostres

Instal·lacions

El col·legi concertat Escolàpies Palma compta amb:

 • Hall
 • Pati
 • Menjador
 • Teatre
 • Gimnàs
 • Vestuari
 • Capella
 • Aula de tecnologia
 • Laboratori
 • Biblioteca
 • Aula d’informàtica
 • Aula de suport
 • Aula de música
 • Aula de psicomotricitat
 • Aula de plàstica
 • Aula d’infantil
 • Aula de primària
 • Aula de secundària
 • Sala Goldy
 • Sala de dormir