3 EP

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

HIVERN

PROFESSORAT

Tutora Lluis Bernat lluisbernat@escolapiespalma.org
Emat Toñi

antoniamsoler@escolapiespalma.org

AMCO Luisa Franconetti

luisafranconetti@escolapiespalma.org

Orientadora Pilar Salom

orientacio@escolapiespalma.org

AL:  Marga Tous

margatous@escolapiespalma.org

PT Francisca Ballester

franciscaballester@escolapiespalma.org

AD Sonia González

soniagonzalez@escolapiespalma.org

Cap d’estudis María José  Vellibre

capestudisprimaria@escolapiespalma.org

Direcció pedagògica Marga Tous direcciopedagogica@escolapiespalma.org
Direcció general Gracia Sangil direcciogeneral@escolapiespalma.org

 

LLIBRES

Llibres de text

Llibres de lectura castellà

LLibres de lectura català

MATERIAL

SEC: Material general

Material individual: 

2 BOLÍGRAFS BLAUS BORRABLES
2 BOLÍGRAFS VERMELLS BORRABLES
2 LLAPIS
1 GOMA
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 BARRA DE COLA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 REGLA DE 30cm

 

A causa de la nova normalitat tots els alumnes portaran el seu material propi i no serà

possible ”compartir” aquest material ja que serà d’ús individual. Per això es portaran el seu

estoig sempre a casa i s’ha de revisar per reposar quan els falti alguna cosa.

*És important marcar el material amb el nom.