3 EP

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

HIVERN

PROFESSORAT

Tutor Lluís Bernat lluisbernat@escolapiespalma.org
Català
Lluís Bernat lluisbernat@escolapiespalma.org
Castellà
Lluís Bernat lluisbernat@escolapiespalma.org
Emat
Toñy Soler
antoniamsoler@escolapiespalma.org
Naturals 
Lluís Bernat
lluisbernat@escolapiespalma.org
Socials
Lluís Bernat
lluisbernat@escolapiespalma.org
Anglès i matemàtiques Toñy Soler antoniamsoler@escolapiespalma.org
Religió
Lluís Bernat
lluisbernat@escolapiespalma.org
Música Marga Hita margahita@escolapiespalma.org
Educació física i AD:

 Lluís Bernat (septembre i juny) i

Ana Luis d’octubre a maig.

lluisbernat@escolapiespalma.org

anaisabelluis@escolapiespalma.org

Plàstica

Lluís Bernat

lluisbernat@escolapiespalma.org

Suport en llengües Sara Vaillo saravaillo@escolapiespalma.org
PT Francisca Ballester franciscaballester@escolapiespalma.org
AL Marga Tous margatous@escolapiespalma.org
AD
Ana Luis
anaisabelluis@escolapiespalma.org
Suport
Lluís Bernat
lluisbernat@escolapiespalma.org

 

MATERIAL

SEC: Material general

Material individual: 

2 BOLÍGRAFS BLAUS BORRABLES
2 BOLÍGRAFS VERMELLS BORRABLES
2 LLAPIS
1 GOMA
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 BARRA DE COLA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 REGLA DE 30cm

 

A causa de la nova normalitat tots els alumnes portaran el seu material propi i no serà

possible ”compartir” aquest material ja que serà d’ús individual. Per això es portaran el seu

estoig sempre a casa i s’ha de revisar per reposar quan els falti alguna cosa.

*És important marcar el material amb el nom.