L’Organització

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en el qual es centra el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix al present i ens projecta al futur.

Equip

Directiu

Direcció General i pedagògica Marga Tous

Coordinació de Pastoral Pilar Ramos

Cap d’Estudis Infantil i Primària María José Vellibre

Cap d’Estudis ESO María José Casasola

Organigrama