L’Organització

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en el qual es centra el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix al present i ens projecta al futur.

Equip

Directiu

Direcció General

Gracia Sangil

 

Direcció Pedagògica

Tona Matas

 

Coordinació de Pastoral

Pilar Ramos

 

Cap d’Estudis Infantil i Primària

Marga Tous

 

Cap d’Estudis ESO

María José Casasola

 

 

Organigrama