4 EP

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

HIVERN

PROFESSORAT

Tutora    
Català
   
Castellà
   
Emat
   
Naturals
   
Socials
   
Religió
   
Anglès    
Educació física:     
Música
   
Plàstica
   
Suport en llengües:     
PT    
AL
   
AD
   
Suport
   

 

LLIBRES

Llibres de text

Llibres de lectura castellà

LLibres de lectura català

MATERIAL

SEC: Material general

Material individual:

2 BOLÍGRAFS BLAUS BORRABLES
2 BOLÍGRAFS VERMELLS BORRABLES
2 LLAPIS
1 GOMA
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 BARRA DE COLA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 REGLA DE 30cm

 

A causa de la nova normalitat tots els alumnes portaran el seu material propi i no serà

possible ”compartir” aquest material ja que serà d’ús individual. Per això es portaran el seu

estoig sempre a casa i s’ha de revisar per reposar quan els falti alguna cosa.

*És important marcar el material amb el nom.