4 EP

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

HIVERN

PROFESSORAT

Tutora Marga Hita margahita@escolapiespalma.org
Català
Marga Hita
margahita@escolapiespalma.org
Castellà
Marga Hita
margahita@escolapiespalma.org
Emat
Toñy Soler
antoniamsoler@escolapiespalma.org
Naturals
Marga Hita
margahita@escolapiespalma.org
Socials
Marga Hita
margahita@escolapiespalma.org
Religió
Marga Hita
margahita@escolapiespalma.org
Anglès Luisa Franconetti luisafranconetti@escolapiespalma.org
Educació física:  Toni Fernández tonifernandez@escolapiespalma.org
Música
Marga Hita
margahita@escolapiespalma.org
Plàstica
Marga Hita
margahita@escolapiespalma.org
Suport en llengües:  Ana Luis anaisabelluis@escolapiespalma.org
PT Francisca Ballester franciscaballester@escolapiespalma.org
AL
Marga Tous
margatous@escolapiespalma.org
AD
Ana Luis
anaisabelluis@escolapiespalma.org
Suport

Marga Hita 

Marta Ribera

margahita@escolapiespalma.org

martaribera@escolapiespalma.org

 

MATERIAL

SEC: Material general

Material individual:

2 BOLÍGRAFS BLAUS BORRABLES
2 BOLÍGRAFS VERMELLS BORRABLES
2 LLAPIS
1 GOMA
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 BARRA DE COLA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 REGLA DE 30cm

 

A causa de la nova normalitat tots els alumnes portaran el seu material propi i no serà

possible ”compartir” aquest material ja que serà d’ús individual. Per això es portaran el seu

estoig sempre a casa i s’ha de revisar per reposar quan els falti alguna cosa.

*És important marcar el material amb el nom.