6 EP

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

 

PROFESSORAT

Tutora Ana Isabel Luis anaisabelluis@escolapiespalma.org
Emat Toñi antoniamsoler@escolapiespalma.org
AMCO Luisa Franconetti luisafranconetti@escolapiespalma.org
Orientadora Pilar Salom orientacio@escolapiespalma.org
AL:  Marga Tous margatous@escolapiespalma.org
PT Francisca Ballester franciscaballester@escolapiespalma.org
AD Sonia González soniagonzalez@escolapiespalma.org
Cap d’estudis María José  Vellibre capestudisprimaria@escolapiespalma.org
Direcció pedagògica Marga Tous direcciopedagogica@escolapiespalma.org
Direcció general Gracia Sangil direcciogeneral@escolapiespalma.org

 

 

 

 

 

 

 

LLIBRES

Llibres de text

Llibres de lectura castellà

Llibres de lectura català

MATERIAL

SEC: Material general

Material individual: 

2 BOLÍGRAFS BLAUS, 1 BOLÍGRAF VERMELL I 1 BOLÍGRAF NEGRE
1 LLAPIS
1 GOMA
TIPPEX
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 COLA DE BARRA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 SEMICERCLE
1 REGLA DE 10 O 15cm