6 EP

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

HIVERN

 

PROFESSORAT

Tutora    
Castellà
   
Català
   
Emat
   
Naturals
   
Socials
   
Música    
Anglès    
Religió
   
Educació física:     
Plàstica
   
Suport en llengües    
PT    
AL:     
AD
   

 

 

 

 

 

 

 

 

LLIBRES

Llibres de text

Llibres de lectura castellà

Llibres de lectura català

MATERIAL

SEC: Material general

Material individual: 

2 BOLÍGRAFS BLAUS, 1 BOLÍGRAF VERMELL I 1 BOLÍGRAF NEGRE
1 LLAPIS
1 GOMA
TIPPEX
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 COLA DE BARRA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 SEMICERCLE
1 REGLA DE 10 O 15cm