6 EP

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

HIVERN

PROFESSORAT

Tutora Marta Ribera martaribera@escolapiespalma.org
Música Marga Hita margahita@escolapiespalma.org
Anglès Luisa Franconetti tonifernandez@escolapiespalma.org
Educació física:  Toni Fernández tonifernandez@escolapiespalma.org
Castellà i AD Ana Luis anaisabelluis@escolapiespalma.org
Català Marga Tous margatous@escolapiespalma.org
Suport en llengües Ana Luis anaisabelluis@escolapiespalma.org
PT Francisca Ballester franciscaballester@escolapiespalma.org
AL:  Marga Tous margatous@escolapiespalma.org

MATERIAL

SEC: Material general

Material individual: 

2 BOLÍGRAFS BLAUS, 1 BOLÍGRAF VERMELL I 1 BOLÍGRAF NEGRE
1 LLAPIS
1 GOMA
TIPPEX
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 COLA DE BARRA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 SEMICERCLE
1 REGLA DE 10 O 15cm