3 ANYS

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

Enllaços

d’Interès

MATERIAL

SEC: Material general