Ayudas

de la Consejería de Educación

 

Ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2022-23

En el BOE de día 18/05 sale publicada esta disposición, respecto a la cual adjuntamos la convocatoria íntegra.

Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023.

Clica aquí para ver el:

BOE

Documento oficial. Convocatoria NEAE.

Ayudas al alumnado de 6º de primaria y 4º ESO. Programas de inmersión lingüística en lenguas extranjeras, verano 2022. 

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de març de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2022

 

Ajudes a l’alumnat de 6è EP i 1r ESO: programa d’estiu «Aulas de la Naturaleza 2022»

Extracte de la Resolució de 28 de març de 2022, de la Secretaría de l’Estat d’Educació, per la qual es convoquen ajudes per participar al programa «Aulas de la Naturaleza» durant el període estival de 2022.

 

 

Ajudes per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NEE)

Aquest any el MEC ha avançat els terminis de sol·licitud de les beques destinades a tots els àmbits en general.
 
Les que es destinen a les NEE s’obriran  al mes de maig.
 
 
 
 

Convocatòria de beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris

 
El BOE del dia 12 de març de 2022 va publicar la Resolució de 10 de març de 2022, de la Secretaria de l’Estat d’Educació, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2022/2023, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.
 
La novetat més important de la convocatòria 2022/2023 és la bestreta dels terminis de sol·licitud i comunicació de les beques, gairebé quatre mesos.