5 ANYS

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

HIVERN

PROFESSORAT

Tutora    
Ludilletres:
   
Emat:
   
Projectes:
   
Anglès    
Psicomotricidad vivenciada:     
Escacs:
   
Contacontes    
PT:    
AL:    
Suport
   
ATE: