5 ANYS

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

HIVERN

PROFESSORAT

Tutora Aina Mir ainamir@escolapiespalma.org
Ludilletres: 
Aina Mir ainamir@escolapiespalma.org
Emat: 
Aina Mir ainamir@escolapiespalma.org
Projectes: 
Aina Mir ainamir@escolapiespalma.org
Anglès Miriam Garcías miriamgarcias@escolapiespalma.org
Psicomotricidad vivenciada:  Pilar Ramos pilarramos@escolapiespalma.org
Escacs: 
Aina Mir
ainamir@escolapiespalma.org
Contacontes Sara Vaillo saravaillo@escolapiespalma.org
PT: Francisca Ballester franciscaballester@escolapiespalma.org
AL: Marga Tous margatous@escolapiespalma.org
Suport
Pilar Ramos
pilarramos@escolapiespalma.org
ATE: Maribel Bernabeu maribelbernabeu@escolapiespalma.org