Umbrals de renta i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes 2023-2024

Noves ajudes

Ves a la nostra pestanya d’ajudes per saber més. Fes clic...
Umbrals de renta i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes 2023-2024

SUBVENCIONS A FAMÍLIES PER ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Per més informació: Document oficial del BOIB El termini per presentar la sol·licitud és de quinze dies comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria enel Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins a exhaurir-ne...