Tercer cicle

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

 HIVERN

                                 PROFESSORAT

                            

Tutora Grup A: Marta Ribera

Tutor Grup B: Lluís Bernat

Tutora Grup C: Ana Luis

 

 

LLIBRES DE TEXT

 

MATERIAL

2 BOLÍGRAFS BLAUS, 1 BOLÍGRAF VERMELL I 1 BOLÍGRAF NEGRE
1 LLAPIS
1 GOMA
TIPPEX
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 COLA DE BARRA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 SEMICERCLE
1 REGLA DE 10 O 15cm