5 EP

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU

HIVERN

PROFESSORAT

Tutor Toni Fernández tonifernandez@escolapiespalma.org
Català
Toni Fernández
tonifernandez@escolapiespalma.org
Castellà
Toni Fernández
tonifernandez@escolapiespalma.org
Emat
Marta Ribera
martaribera@escolapiespalma.org
Naturals
Toni Fernández
tonifernandez@escolapiespalma.org
Socials
Toni Fernández
tonifernandez@escolapiespalma.org
Música Marga Hita margahita@escolapiespalma.org
Anglès Luisa Franconetti luisafranconetti@escolapiespalma.org
Religió
Toni Fernández
tonifernandez@escolapiespalma.org
Educació física
Toni Fernández
tonifernandez@escolapiespalma.org
Plàstica
Toni Fernández
tonifernandez@escolapiespalma.org
Suport en llengües:  Ana Luis anaisabelluis@escolapiespalma.org
PT Francisca Ballester franciscaballester@escolapiespalma.org
AL Marga Tous margatous@escolapiespalma.org
AD
Ana Luis
anaisabelluis@escolapiespalma.org
Suport

Toni Fernández

Marta Ribera

tonifernandez@escolapiespalma.org

martaribera@escolapiespalma.org

 

MATERIAL

SEC: Material general

Material individual: 

2 BOLÍGRAFS BLAUS, 1 BOLÍGRAF VERMELL I 1 BOLÍGRAF NEGRE
1 LLAPIS
1 GOMA
TIPPEX
1 MAQUINETA PER FER PUNTA
1 TISORES DE PUNTA RODONA
1 COLA DE BARRA
1 CAPSA DE PLASTIDECOR
1 COMPÀS
1 SEMICERCLE
1 REGLA DE 10 O 15cm