Educació Infantil (Segon Cicle)

De 3 a 6 anys

Treballem l’estimulació, desenvolupament i evolució en els primers anys de vida per treure òptim partit de totes les seves capacitats, des del primer moment.

Educació Infantil

Segon Cicle (EI4, EI5, EI6)

El programa d’Educació Infantil se centra en l’aprenentatge globalitzat i experiencial. El nostre principal objectiu és el desenvolupament integral de l’infant i de les seves capacitats d’indagació i descobriment. Potenciant el benestar acadèmic, social i emocional dels alumnes i animant-los a desenvolupar la seva autonomia personal, ajudant-los a prendre consciència de les seves emocions i de les dels altres.

Un altre pilar bàsic del nostre projecte educatiu és l’atenció personalitzada amb un seguiment tutorial continu, orientació psicopedagògica i organització de diferents grups de treball i relació social, grup-classe referent i diferents agrupacions per treballar amb alumnes d’altres grups en ambients d’aprenentatge i en tallers d’aprenentatge i servei.

La nostra metodologia es recolza en el treball en equip perquè els ajuda a desenvolupar una actitud empàtica social, així com establir un vincle amb els professors de l’etapa i els companys de respecte i ajuda mútua. Sabem que el treball en equip augmenta l’autoestima i la motivació per la feina.

Principals

Objectius

  • El desenvolupament global de les capacitats dels alumnes durant els primers anys de vida.
  • Despertar en el nin interés per aprendre.
  • Desenvolupar l’hàbit de fer-se preguntes sobre el món que l’envolta.
  • Potenciar la indagació i l’habilitat de trobar respostes als reptes que els plantegem.
  • Potenciar la capacitat de relacionar-se, de comunicar-se.
  • Promoure un aprenentatge globalitzador vinculat a la realitat.
 
Per aconseguir tot això partim de la base que el món de les emocions va unit als processos cognitius, funcionen conjuntament en el cervell i com una motivació positiva influeix significativament l’aprenentatge dels nostres alumnes.
 
 
Considerem aquesta etapa una de les més importants del sistema educatiu que es complementa amb el papel central de les famílies, un altre dels trets distintius del nostre ideari.
 
 
Aquesta etapa és on s’estableixen les bases essencials per l’adquisició del llenguatge, l’éxit de l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració social i el desenvolupament personal.