Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Educació

Primària

L’etapa de Primària està compresa entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: Inicial, mitjà i superior, aquest últim enllaça amb el primer cicle d’Educació secundària, el que ajuda als nostres alumnes a fer el pas d’Educació Primària a l’etapa següent.

Fomentem el desenvolupament de todes les inteligències des de  metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat basat en projectes i en treball col·laboratiu.

Preparem als nostres alumnes de Primària per donar respostes innovadores en aquesta societat canviant i en constant evolució.

Formem ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables, treballant totes les dimensions de la persona, tant la individual com la social i la trascendent.

Els nostres alumnes aprenen a pensar i actuar de forma integral, interconectant els aprenentatges. Els professors i educadors utilitzant estratègies diferents per conèixer el ritme d’aprenentatge dels seus alumnes per poder treballar progressivament en l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendrer, relacionánt-lo amb la cultura de l’esforç i del treball.

Característiques de l’etapa de Primària:

  • Proporcionar a l’alumne un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències clau i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.
  • Proporcionar una educació que asseguri el su desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromis social, la llibertat i la solidaritat per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Dates

Importants (PDF)

Avaluacions

  Inici Final
1 ava. 11 setembre desembre
2 ava. desembre març
3 ava. març juny

Entrega de notes

 

Preavaluació

4t, 5è i 6è EP

Ava. final

1è a 6è EP

1 ava. 10 novembre 21 desembre
2 ava. 9 febrer 27 març
3 ava. 3 maig 21 juny

 

Reunions de pares

Primera Avaluació:

CANAL

CURS
DIA HORA

1r cicle EP

(1º y 2º EP)

3 octubre 17:30-18:15h

2n cicle EP

(3º y 4º EP)

 3 octubre 18:15-19:00h

3r cicle EP

(5º y 6º EP)

10 octubre 17:30-18:15h

 

Tercera Avaluació:

CANAL:

CURS 
DIA HORA

1r cicle EP

(1º y 2º EP)

7 maig 17:30-18:15h

2n cicle EP

(3º y 4º EP)

7 maig 18:15-19:00h

3r cicle EP

(5º y 6º EP)

14 maig 17:30-18:15h

 

 

Vacances (PDF)

VACANCES DE NADAL

21 de desembre. Les classes finalitzaran al migdia.

08 de gener. Inici de les classes

 

VACANCES DE SETMANA SANTA

27 març. Les classes finalitzaran al migdia.

8 d’abril. Inici de les classes.

 

VACANCES D’ESTIU

21 de juny. Últim dia de classe.

 

ALTRES DIES NO LECTIUS

12 d’octubre: Verge del Pilar

13 d’octubre. Festiu de lliure elecció de Centre

1 de novembre: Dia de Tots Sants.

.6 de desembre: Dia de la Constitució.

7 de desembre. Festiu de lliure elecció de Centre

8 de desembre: Dia de la Immaculada Concepció.

28 de febrer. En substitució del segon festiu local.

29 de febrer: Festa escolar unificada.

1 de març: Festa de les Illes Balears.

 30 d’abril: Festiu de lliure elecció de Centre

1 de maig: Dia del Treball.