Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

En aquesta etapa

trobaràs…

Fomentem

El desenvolupament de todes les inteligències des de  metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat basat en projectes i en treball col·laboratiu.

Característiques de l’etapa de Primària
  • Proporcionar a l’alumne un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències clau i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.
  • Proporcionar una educació que asseguri el su desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromis social, la llibertat i la solidaritat per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.
  • Preparem als nostres alumnes de Primària per donar respostes innovadores en aquesta societat canviant i en constant evolució.

Coneix

la nostra metodologia

etapes educatives escolàpies sabadell

Àmbit de ciències

Apostam per un programa competencial, adaptatiu, manipulatiu i contextualitzat.

Programes innovadors

Dintre de la metodologia de projectes de treball cooperatiu també utilitzem programes específics com:

Àmbit de lletres

Per a l’àmbit de llengües utilitzam una metodologia creativa, on l’alumne aprèn jugant i interactuant.

Programes innovadors

Dintre de la metodologia de projectes de treball cooperatiu també utilitzem programes específics com:

Àmbit de pastoral

Al nostre àmbit de pastoral treballem la interioritat, educació emocional i en valors.

Educació emocional
  • Goldy play.  S’inspira en la metodologia Montessori i utilitza un enfocament creatiu i imaginatiu per a indagar sobre la dimensió espiritual a través de la religió cristiana de les persones de totes les edats.
  • Interioritat. Mitjançant la meditació, inteligència emocional, reflexió, relaxació connectem amb nosaltres mateixos per a conèixer-nos i donar-nos espai a un món cada vegada més estressant. 
  • Bé comú. Els alumnes reflexionen i aprenen a ser conscients de la nostra responsabilitat per al bé de la societat.

6 raons

per venir a Escolàpies Palma

1.

Atenció personalitzada

Atenció individualitzada als nostres alumnes i acompanyament familiar.

Cultivam un entorn que nodreix no només l’intel·lecte, sinó també el crexement individual i l’éxit acadèmic de cada estudiant.

2.

Atenció a la diversitat

La inclusió social dels nostres alumnes amb dificultats és molt important. Per aquest motiu apostam per una metodologia inclusiva, amb suport educatiu dintre i fora de l’aula. Amb adaptacions personalitzades i orientació a les famílies.

3.

Metodologies actives 

L’alumne és el protagonista. Els objetius fundamentals són: aprendre a pensar, aprendre a organitzar-se, a ser responsables i a treballar en equip. Per a conseguir-lo utilitzam rutines i destreses de pensament, activitats i estructures de treball cooperatiu i projectes.

4.

Compromesos amb les TIC

Al nostre col·legi apostem per al futuro i les noves tecnologies. Totes les nostres aules disposen de pantalles tàctils i chrombooks per a cada alumne com eina per a fer de l’aprenentatge una experiència divertida, enriquidora i accessible per a tots.

5.

Escoles que aprenen 

El professorat de la nostra escola està en continua formació per garantir l’innovació pedagògica, conèixer, compartir i reflexionar sobre l’aprenentatge.

6.

Escolàpies Sostenible

Abracem la sostenibilitat en cada aspecte: social, econòmic i mediambiental.

Impulsam projectes sostenibles a les nostres aules i generam energia renovable amb plaques fotovoltàiques instal·lades al nostre edifici.

Enllaços

que hauries de conèixer

etapes educatives escolàpies sabadell

Horari setmanal diferent a l’estiu i a l’hivern

Dates importants

Contacta amb nosaltres

Llibres de text

Aquest curs treballarem nous

Construïm

futur