Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Educació

Primària

L’etapa de Primària està compresa entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: Inicial, mitjà i superior, aquest últim enllaça amb el primer cicle d’Educació secundària, el que ajuda als nostres alumnes a fer el pas d’Educació Primària a l’etapa següent.

Fomentem el desenvolupament de todes les inteligències des de  metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat basat en projectes i en treball col·laboratiu.

Preparem als nostres alumnes de Primària per donar respostes innovadores en aquesta societat canviant i en constant evolució.

Formem ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables, treballant totes les dimensions de la persona, tant la individual com la social i la trascendent.

Els nostres alumnes aprenen a pensar i actuar de forma integral, interconectant els aprenentatges. Els professors i educadors utilitzant estratègies diferents per conèixer el ritme d’aprenentatge dels seus alumnes per poder treballar progressivament en l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendrer, relacionánt-lo amb la cultura de l’esforç i del treball.

Característiques de l’etapa de Primària:

  • Proporcionar a l’alumne un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències clau i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.
  • Proporcionar una educació que asseguri el su desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromis social, la llibertat i la solidaritat per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Dates

Importants

Avaluacions

  Inici Final
1 ava. 10 setembre 10 desembre
2 ava. 11 desembre 25 març
3 ava. 26 març 10 juny

Entrega de notes

 

Preavaluació

4t, 5è i 6è EP

Ava. final

1è a 6è EP

1 ava. 12 novembre 22 desembre
2 ava. 18 febrer 1 abril
3 ava. 20 maig 23 juny

 

Reunions de pares

Primera Avaluació:

CANAL Meet

CURS
DIA HORA

1r cicle EP

(1º y 2º EP)

28 setembre

17:30 – 18:15 

2n cicle EP

(3º y 4º EP)

28 setembre 18:15 – 19:00

3r cicle EP

(5º y 6º EP)

5 d’octubre 17:30 – 18:15

 

Segona Avaluació:

CANAL: Meet

CURS 
DIA HORA

1r cicle EP

(1º y 2º EP)

3 maig 17:30- 18:15

2n cicle EP

(3º y 4º EP)

3 maig 18:15- 19:00

3r cicle EP

(5º y 6º EP)

10 maig 17:30- 18:15

 

 

Vacances

Vacances de Nadal: Finalització classes: 22 de desembre al migdia. Inici de les classes: 10 de gener.

Vacances de Semana Santa: Finalizació classes: 13 de abril al migdia. . Inici de les classes: 25 d’abril.

Vacances de Estiu: Finalització de les classes: 23 de juny.

Altres dies no lectius: 

11 octubre 12 octubre
1 novembre 6 de desembre
7 de desembre 8 de desembre
20 gener 28 de febrer
1 de març 2 de març