Documents

del centre

La Identitat Escolàpia es suma a les característiques de la nostra escola. Escolàpies Palma s’identifica per les seves programacions i projectes curriculars. A continuació disposes d’una breu explicació sobre el que abasta cada un d’ells i lo que suposen en l’aprenentatge dels nostres alumnes.     

PLC

Projecte Lingüístic de centre

PALIC

Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural

PAD

Pla d’Atenció a la diversitat

PCONV

Pla de Convivència

ROF

Reglament d’organització i funcionament

Projecte

Assetjament

Pla

d’acció Tutorial