Documents

del centre

La Identitat Escolàpia es suma a les característiques de la nostra escola. Escolàpies Palma s’identifica per les seves programacions i projectes curriculars. A continuació disposes d’una breu explicació sobre el que abasta cada un d’ells i lo que suposen en l’aprenentatge dels nostres alumnes.     

PLC

Projecte Lingüístic de Centre

PALIC

Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural

PAD

Plà d’Acció a la Diversitat

PCONV

Pla de Convivència

ROF

Reglament d’organització i

 

funció

Protocol

de vestimenta

PLA

d’acció Tutorial

PLA

digital