Educació Secundària

De 12 a 16 anys

L’alumnat contínua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i treball.

Educació

Secundària

És l’última etapa de l’educació obligatòria i compren des dels 12 als 16 anys.

S’articula en 4 cursos, al darrer curs posem especial atenció a l’orientació acadèmica posterior.

Per assegurar una transició adequada dels alumnes entre etapes hem creat un pont des de 5è de EP a 2n ESO amb una coordinació entre departaments i seguiment individualitzat de cada alumne per part del Departament d’Orientació i de l’equip de tutors.

Organitzem les diverses matèries de cada curs per afavorir l’aprenentatge globalitzat i basat en projectes, situant en el centre a cada alumne i orientant-los a l’aprenentatge-servei i al desenvolupament de les competències.

Es tracta d’una educació que proporciona als nostres alumnes un projecte personal sòlid, que garanteixi el desenvolupament de les capacitats individuals com l’autonomia personal i d’estudi, el espíritu crític, la sensibilitat artística, la creativitat, les capacitats intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals i el sentit de trascendència.

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. Al final de l’educació obligatòria els alumnes tindràn els instruments necessaris per entendre el món i intervenir en ell activament i amb sentit crític en una societat plural i canviant amb capacitat de seguir aprenent al llarg de la vida.

Dates

Importants

Avaluacions

  Inici Final
1 ava. 10 setembre 10 desembre
2 ava. 11 desembre 25 març
3 ava. 26 març 10 juny

 

Entrega de notes

 

Preavaluació

4t, 5è i 6è EP

ESO

Ava. final

1è a 6è EP

ESO

1 ava. 12 novembre 22 desembre
2 ava. 18 febrer 1 abril
3 ava. 20 maig 23 juny

 

Reunions de pares i mares

Primera Avaluació

Telemàtica per MEET

 1 ESO 5 octubre 18:15h-19:00h
 2 ESO  28 setembre 17:30h-18:15h
 3 ESO 5 octubre 18:15h-19:00h
 4 ESO 5 octubre 18:15h-19:00h

            

Segona Avaluació

Telemàtica per MEET

 1 ESO 10 maig 18:15h-19:00h
 2 ESO  3 maig 17:30h-18:15h
 3 ESO 10 maig 18:15h-19:00h
 4 ESO 10 maig 18:15h-19:00h

             

Vacances

Vacances de Nadal: Finalització classes 22 de desembre al migdia. Inici de les classes: 10 de gener.

Vacances de Semana Santa: Finalització classes: 13 de abril al migdia. Inici de les classes: 25 d’abril.

Vacances d’Estiu: Finalització de les classes: 23 de juny.

Altres dies no lectius: 

11 octubre 12 octubre
1 novembre 6 de desembre
7 de desembre 8 de desembre
20 gener 28 de febrer
1 de març 2 de març

Enllaços

que hauries de conèixer