Les nostres

Instal·lacions

L’escola concertada Escolàpies Palma compta amb:

 • Hall
 • Pati
 • Menjador
 • Teatre
 • Gimnàs
 • Vestuaris
 • Capella
 • Aula de tecnologia
 • Laboratori
 • Biblioteca
 • Aula d’informàtica
 • Aula de suport
 • Aula de música
 • Aula de psicomotricitat
 • Aula de plàstica
 • Aula d’oratori
 • Aula d’infantil
 • Aula de primària
 • Aula de secundària