Educació Infantil (Segon Cicle)

De 3 a 6 anys

Treballem l’estimulació, desenvolupament i evolució en els primers anys de vida per treure òptim partit de totes les seves capacitats, des del primer moment.

En aquesta etapa

trobaràs…

Fomentem

Desenvolupament de les capacitats d’indagació, descobriment, autonomia, consciència de les emocions i de les dels altres.

Principals objetius
  • Despertar en el nin interès per aprendre.
  • Desenvolupar l’hàbit de fer-se preguntes sobre el món que l’envolta.
  • Potenciar la indagació i l’habilitat de trobar respostes als reptes que els plantegem.
  • Potenciar la capacitat de relacionar-se, de comunicar-se.
  • Promoure un aprenentatge globalitzador vinculat a la realitat.

Coneix

la nostra metodologia

etapes educatives escolàpies sabadell

Àmbit de ciències

Apostam per un programa competencial, adaptatiu, manipulatiu i contextualitzat.

Programes innovadors

Àmbit de lletres

Per a l’àmbit de llengües utilitzam una metodologia creativa, on l’alumne aprèn jugant i interactuant.

Programes innovadors
e d'escolapies

Àmbit de pastoral

Al nostre àmbit de pastoral treballem la interioritat, educació emocional i en valors.

Educació emocional
  • Goldy play.  S’inspira en la metodologia Montessori i utilitza un enfocament creatiu i imaginatiu per a indagar sobre la dimensió espiritual a través de la religió cristiana de les persones de totes les edats.
  • Interioritat. Mitjançant la meditació, inteligència emocional, reflexió, relaxació connectem amb nosaltres mateixos per a conèixer-nos i donar-nos espai a un món cada vegada més estressant. 
  • Bé comú. Els alumnes reflexionen i aprenen a ser conscients de la nostra responsabilitat per al bé de la societat.
etapes educatives escolàpies sabadell

Coneix més…

Descobreix altres projectes que realitzam i formen part de la nostra identitat.

L'aprenentatge es viu
  • Escacs.
  • Psicomotricitat.

6 raons

per venir a Escolàpies Palma

1.

Atenció personalitzada

Atenció individualitzada als nostres alumnes i acompanyament familiar.

Cultivam un entorn que nodreix no només l’intel·lecte, sinó també el crexement individual i l’éxit acadèmic de cada estudiant.

2.

Atenció a la diversitat

La inclusió social dels nostres alumnes amb dificultats és molt important. Per aquest motiu apostam per una metodologia inclusiva, amb suport educatiu dintre i fora de l’aula. Amb adaptacions personalitzades i orientació a les famílies.

3.

Metodologies actives 

L’alumne és el protagonista. Els objetius fundamentals són: aprendre a pensar, aprendre a organitzar-se, a ser responsables i a treballar en equip. Per a conseguir-lo utilitzam rutines i destreses de pensament, activitats i estructures de treball cooperatiu i projectes.

4.

Compromesos amb les TIC

Al nostre col·legi apostem per al futuro i les noves tecnologies. Totes les nostres aules disposen de pantalles tàctils i chrombooks per a cada alumne com eina per a fer de l’aprenentatge una experiència divertida, enriquidora i accessible per a tots.

5.

Escoles que aprenen 

El professorat de la nostra escola està en continua formació per garantir l’innovació pedagògica, conèixer, compartir i reflexionar sobre l’aprenentatge.

6.

Escolàpies Sostenible

Abracem la sostenibilitat en cada aspecte: social, econòmic i mediambiental.

Impulsam projectes sostenibles a les nostres aules i generam energia renovable amb plaques fotovoltàiques instal·lades al nostre edifici.

Enllaços

que hauries de conèixer

etapes educatives escolàpies sabadell

Horari setmanal diferent a l’estiu i a l’hivern

Dates importants

Contacta amb nosaltres

Llibres de text

Aquest curs treballarem nous

Construïm

futur