4 ANYS

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU                                   

  

HIVERN

PROFESSORAT

Cotutoras

Coloma Bonet y 

Elena Bermúdez

colomabonet@escolapiespalma.org 

elenabermudez@escolapiespalma.org

Ludilletres:
Coloma Bonet
colomabonet@escolapiespalma.org
Emat:
Elena Bermúdez
elenabermudez@escolapiespalma.org
Projectes:
Elena Bermúdez
elenabermudez@escolapiespalma.org
Anglès Miriam Garcías miriamgarcias@escolapiespalma.org
Psicomotricitat:
Coloma Bonet
colomabonet@escolapiespalma.org 
Escacs Aina Mir ainamir@escolapiespalma.org
Contacontes Sara Vaillo saravaillo@escolapiespalma.org
PT:
Francisca Ballester
franciscaballester@escolapiespalma.org
AL Marga Tous margatous@escolapiespalma.org
Suport:
Pilar Ramos
 pilarramos@escolapiespalma.org