4 ANYS

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU                                   

  

HIVERN

PROFESSORAT

Cotutoras    
Ludilletres:
   
Emat:
   
Projectes:
   
Anglès    
Psicomotricitat:
   
Escacs    
Contacontes    
PT:
   
AL    
Suport: