4 ANYS

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Horari

ESTIU                                   

  

HIVERN

Professorat

PROFESSORAT

Tutora Miriam Garcías miriamgarcias@escolapiespalma.org
Coordinadors

Melchor Pérez

Aina Mir

melchorperez@escolapiespalma.org

ainamir@escolapiespalma.org

Orientació
Pilar Salom orientacio@escolapiespalma.org
PT Francisca Ballester franciscaballester@escolapiespalma.org
AL Marga Tous margatous@escolapiespalma.org
Cap d’estudis María José capestudisprimaria@escolapiespalma.org
Direcció pedagògica Marga Tous direcciopedagogica@escolapiespalma.org
Direcció general Gracia Sangil direcciogeneral@escolapiespalma.org

Enllaços

d’interés