1r Simposium Escolàpies

Quins són els punts clau de l’aprenentatge bsat en projectes?

 Quins són els punts clau de l’aprenentatge basat en projectes? 

L’ALUMNAT PREN EL PROTAGONISME: l’alumnat decideix el ritme i va avançant en adquirir nous coneixements. El docent ha de portar el guió general de la classe, però cada projecte específic serà interpretat i desenvolupat pels alumnes. Això implica que seran ells els encarregats de prendre certes decisions, que poden ser molt valuoses per al present i el futur.

ÉS APRENDRE A APRENDRE: els alumnes hauran d’investigar i pensar com continuar aprenent, ja sigui resolent els contratemps que puguin anar sorgint en el procés d’aprenentatge o buscant les línies per continuar-lo. També s’obre la possibilitat que puguin aparèixer nous projectes i idees a desenvolupar, segons les expectatives de cadascú.

NO ÉS PEL FI, ÉS PEL MITJÀ: No és només per aprendre un acabat concepte del temari d’infantil, primària o secundària, és perquè uns quants anys després sabrà “recollir el fruit” i aprofitar aquest procés d’aprenentatge en altres àmbits de la seva vida, de manera completament transparent i automàtica.

L’AUTOESTIMA, LA COL·LABORACIÓ, LES HABILITATS SOCIALS: La diferència entre aprendre alguna cosa que et donen “mastegat” o aprendre-ho després d’un important treball de recerca també s’anomena orgull i autoestima per haver estat capaç d’aconseguir-ho.

A més, l’ABP es pot implementar de múltiples maneres, incloent-hi projectes en grup on l’alumnat haurà de cooperar entre si. D’aquesta manera podrem promoure la col·laboració i les habilitats socials de cadascú, sempre que el docent doni la llibertat necessària per millorar aquestes aptituds.

L’ABP SERVEIX PER A TOT EL QUE IMAGINIS: No és una metodologia que es pugui aplicar només a una determinada temàtica, ben al contrari; l’aprenentatge basat en projectes és universal i es pot adaptar a múltiples assignatures, siguin quines siguin i amb un ampli ventall d’edats. Tant en lletres, en ciències o en àmbits artístics, la clau és trobar aquest projecte, aquesta idea la consecució de la qual impliqui l’adquisició de nous coneixements.

L’ABP ÉS UNIVERSAL I TOTHOM POT TREURE-LI PROFIT.