Ajudes a l’alumnat de 6è de primària i 4rt ESO. Programes d’immersió llingüística en llengües estrangeres, estiu 2022. 

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de març de 2022 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del quart curs d’Educació Secundària Obligatòria i del sisè curs d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de quatre programes d’immersió lingüística en llengües estrangeres durant l’estiu del 2022

 

Ajudes a l’alumnat de 6è EP i 1r ESO: programa d’estiu “Aulas de la Naturaleza 2022”

Extracte de la Resolució de 28 de març de 2022, de la Secretaría de l’Estat d’Educació, per la qual es convoquen ajudes per participar al programa “Aulas de la Naturaleza” durant el període estival de 2022.