El dimarts 25 d’octubre
 
Infantil i primària: de 16:30 a 17:00
ESO: de 14:30 a 15:00.